Arheoloski park neolitsko-sojeničko naselje

Područje Tuzle i šire okoline je područje regije sjeveroistočne Bosne koja geografski zauzima ugaoni prostor koji formiraju rijeke Sava na sjeveru, i Drina na istoku, te potez Srebrenica – planina Javor na jugu, obronci Konjuha i Ozrena na jugozapadu i područje Gračanice do ušća Tolise, na zapadu. Centralni dio regije zauzima grad Tuzla sa tuzlanskim bazenom.

Ovako ograničen prostor sačinjavaju različiti geomorfološki sadržaji.

Od posavske doline, preko pobrđa Majevice, teren se ka jugu naglo uzdiže, da bi u vrhovima Javora i Konjuha dostigao najveću visinu.

Područje je većim dijelom izgrađeno od geološki mlađih sedimanata, ali sa ekonomskog stanovišta veoma značajnih za razvoj ljudskih zajednica od prethistorije pa sve o danas – so, srebro, olovo, ugalj, itd.

U ovom dijelu Bosne vlada umjereno kontinentalna klima, sa određenim specifičnostima koje su uzrokovane geografskim položajem, reljefom, blizinom Panonske nizije, Bosanskog planinskog centralnog masiva i Jadranskog mora.

Brdsko planinska konfiguracija, specifičnost klime, obilje šuma, divljači i pašnjaka, plodne doline rijeka, rudno blago, so i druga bogatstva kojima je tlo ovih prostora oduvijek obilovalo, činilo je idealne uslove za život ljudi, način privređivanja, podizanje i izgled naselja, kao i za druge manifestacije materijalne i duhovne kulture.

Zahvaljujući izuzetnom geostrateškom položaju, sjeveroistočna Bosna obiluje bogatim i raznovrsnim arheološkim materijalom različitih ljudskih zajednica koje su ovdje živjele ili prolazile ovim područjem, na putu iz Azije u Evropu i obrnuto, kroz sve historijske periode.

U Okviru

#ReLoaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a implementira UNDP

Udruženje za razvoj

U saradnji sa JKP Pannonica doo Tuzla