NEOLITSKO NASELJE

Početak neolita je vezan uz pojavu novih manifestacija u životu prethistorijskog čovjeka, odnosno uz početak zemljoradničke i stočarske proizvodnje, te uz izradu keramičke robe i glačanih kamenih oruđa.

Predmeti izrađeni od pečene zemlje, prvenstveno keramičko posuđe, osnovni su putokaz kulturnog razvoja u neolitu. Oblici posuđa, kao i način njegovog ukrašavanja, ukazuju na rasprostranjenost pojedinih kulturnih grupa, pravce širenja, kao i međusobne uticaje. Zbog značaja keramike za neolit, austrijski arheolog Richard Pittioni u prethistorijsku terminologiju, za neolitsko doba Evrope uvodi naziv “Keramikum” (Gavela, 1968: 7.).

U širenju neolitskih grupa u Bosni i Hercegovini najvažniju ulogu odigrale su dvije prirodne komunikacije: doline rijeka Bosne i Neretve, koje su spajale Jadransko more s Podunavljem. Izvan ovih glavnih komunikacija ostao je jedan neolitski džep u sjeveroistočnoj Bosni sa centrom u današnjoj Tuzli, gdje su u nemirnom periodu našli utočište nosioci starčevačke i vinčanske neolitske kulturne grupe.

Iako je ova oblast udaljena od glavnih centara neolitskog perioda, njen periferni položaj nikako ne pretpostavlja i siromaštvo u kulturnom sadržaju. Naprotiv, istraživanja su pokazala da je ova sredina u ranom i srednje neolitskom periodu imala specifičan, samo sebi svojstven razvoj, što pokazuju pojave u starčevačkom materijalu Gornje Tuzle i sojeničkog naselja u Tuzli, kojih nema na ostalim starčevačkim lokalitetima na Balkanu. Specifičnosti u razvoju se ogledaju najprije, u mlađoj neolitskoj vinčanskoj kulturi, što je i uslovilo postojanje termina “istočnobosanska varijanta” vinčanske kulture.

Arheološki posebno zanimljiv i jedinstven za ove prostore je lokalitet sojeničkog naselja koje se nalazilo u historijskoj jezgri grada Tuzle. Lokalitet nije samo jedinstven po svom načinu gradnje i izgledu naselja, već i po do sada otkrivenoj najstarijoj proizvodnji soli i eksploataciji slanice u Evropi.

U Okviru

#ReLoaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a implementira UNDP

Udruženje za razvoj

U saradnji sa JKP Pannonica doo Tuzla