Početak sanacije Arheološkog parka neolitsko-sojeničkog naselja

U ponedjeljak, 21.10.2019. godine, na lokalitetu Arheološkog parka neolitskog sojeničkog naselja, u sklopu kompleksa Panonskih jezera u Tuzli obilježen je početak radova na sanaciji parka.

Radovi će se izvoditi u okviru projekta “Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE” čija je ukupna vrijednost oko 600.000 EUR, gdje 75% vrijednosti projekta finansira Evropska unija dok partneri na projektu učestvuju sa oko 25% vrijednosti projekta. Sredstva Projekta namijenjena aktivnostima Grada Tuzle iznose oko 195.000 EUR, od čega je vrijednost radova koji će se izvoditi na lokalitetu Arheološkog parka neolitskog sojeničkog naselja u Tuzli oko 85.000 EUR.

“U našoj strategiji razvoja često govorimo da su najvažniji faktori razvoja prirodno nasljeđe, kulturno nasljeđe i ljudi. Kada je u pitanju imidž grada, sve više turističkog grada Tuzle, tu moramo pokazati šta to Tuzla ima, a nema niko. Imamo jedina slana jezera u Evropi, imamo najstariju proizvodnju u Evropi i pronađene najstarije ostatke sojenica u Evropi. Ovaj Arheološki park pokazuje i fakte vezane za najstarije pronađene sojenice u Evropi i za najstariju proizvodnju soli u Evropi. Radi se o Neolitskom sojeničkom parku, najvećem na jugu Evrope. Ovaj Arheološki park, njegov kvalitet, njegovu misiju preopoznala je Evropska unija kao važan put ne samo za promoviranje kulturno istorijskog nasljeđa, nego i za širenje misije za edukacije drugima širom regije, kada oni krenu graditi arheološke parkove”, kazao je gradonačelnik Imamović.

“Grad Tuzla je veoma aktivan u apliciranju na fondove Evropske unije, ali i na druge fondove za koje se pruža mogućnost da apliciramo i da dobijemo dodatna sredstva za realizaciju strateški važnih projekata. Jedan od takvih projekata je i projekat “NeoLIFE” na koji smo aplicirili na Fond Evropske unije, Prekogranična saradnja BiH i Srbija. Aplicirali smo zajedno sa Gradom Užice i sa još nekoliko partnera iz BiH i Srbije. Uspješno smo napisali projekat i među prvima potpisali ugovor o njegovoj realizaciji sa Evropskom unijom. Realizacija je započela početkom ove godine i već smo neke aktivnosti realizovali, a one su se odnosile na pripremu najvažnijih aktivnosti, a jedna od tih najbitnijih aktivnosti koja se odnosi na Grad Tuzlu je rekonstrukcija Neolitskog sojeničkog naselja-Arheološkog parka u okviru Panonskih jezera u Tuzli”, kazala je Svjetlana Kakeš, rukovodilac Stručne službe za posolove gradonačelnika i projekt menadžer projekta.

“Evropska unija je prepoznala vrijednost projekta Arheološkog parka, obzirom na dio kulturne ponude ne samo Panonike, nego i grada Tuzle. Nakon trinaest godina rada cilj je da obnovimo ovaj Arheološki park, kroz projekat čija je vrijednost od oko 85.000 EUR. Cilj je da se poboljša posjeta kako Panonike, tako i grada i da imamo tu produženu pred i post sezonu. Arheološki park živi i tokom ljeta, slobodan je za posjetu našim gostima kojih je u ovoj sezoni bilo oko 450.000, a oni se upoznaju sa tom pričom Tuzle, o kontinuitetu života, o geološkoj prošlosti, dakle o svemu onome što je kulturno naslijeđe našeg grada”, kazao je Majid Porobić, direktor JKP “Panonica” Tuzla.

U Tuzli je 2006. godine izgrađen i otvoren prvi Arheološki park neolitskog sojeničkog naselja u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi. Arheološki park predstavlja rekonstrukciju dijela neolitskog sojeničkog naselja otkrivenog u Tuzli, te predstavlja muzej na otvorenom koji ima za cilj da posjetiocima predstavi dio arheološke i historijske prošlosti grada Tuzle, kao i način života, kako materijalnog tako i duhovnog, a posebno prvu proizvodnju soli u neolitskom dobu. Već niz godina ovaj Park služi kao posebna turistička atrakcija u sklopu kompleksa „Pannonica“ i u narednih 6 mjeseci će se raditi na njegovoj sanaciji i neophodnim popravkama, kako bi već za narednu turističku sezonu otvorio svoja vrata u osvježenom ruhu. Arheološki park bilježi značajan broj posjetilaca, a sa unapređenjima koja se sprovode kroz NeoLIFE projekat, očekuje se privlačenje većeg broja posjetilaca, sa fokusom na najmlađu populaciju.

Projekat “Novi život neolitskog naslijeđa u prepoznatim prirodnim područjima od velikog značaja – NeoLIFE” zajedno realizuju Grad Užice, Grad Tuzla, Srednja umjetnička škola Užice i Opština Milići. Projekat kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPAII). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

 

 

* tekst sa zahvalnošću preuzet od grad.tuzla.ba

U Okviru

#ReLoaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a implementira UNDP

Udruženje za razvoj

U saradnji sa JKP Pannonica doo Tuzla