Arheološki park neolitsko-sojeničko naselje

Simin Han, Tuzla

Simin Han se nalazi na putu između Tuzle i Gornje Tuzle u dolini rijeke Jale. Pretpostavlja se da je preko ovog naselja u neolitu, uz dolinu rijeke Jale, išla putna komunikacija između neolitskih naselja u Tuzli i Gornjoj Tuzli. Dokaz tome je kamena sjekira pronađena prilikom usjecanja puta pored kuće M. Škorić 1967. godine.

Da bi shvatili način života u doba neolita na području današnje Tuzle, moramo se kratko osvrnuti i na naselja koja su u isto vrijeme obitavala, neka kraće neka duže, na širem području tuzlanskog bazena. Ta naselja su međusobno komunicirala, prvenstveno kroz prvobitnu trgovinu. Ta komunikacija između naselja na području sjeveroistočne Bosne izrodila je posebnu neolitsku kulturnu grupu – istočnobosansku.

Uz neolitska naselja na području današnje Tuzle do sada su otkrivena i djelimično istražena naselja u Varoši kod Koraja (slike od 7 do 9), Korić Han kod Gračanice (arheološki materijal sa ovog lokaliteta proglašen nacionalnim spomenikom BiH, tabela X), Gradac kod Bijeljine (tabela XI), Matići kod Orašja (tabela XII), Donja Mahala kod Brčkog, Krušik kod Gračanice, Krčevine kod Zvornika, Dobrovac kod Čelića, Obrtnjaci kod Zvornika, Lanište kod Brčkog, Hridje kod Bratunca

U Okviru

#ReLoaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Evropska unija, a implementira UNDP

Udruženje za razvoj

U saradnji sa JKP Pannonica doo Tuzla